Wizyty
Dziś: 35Wszystkie: 208253

KONFERENCJA - „Zaburzenia psychiczne, jako kryzys i wyzwanie dla środowiska”.

Aktualności » KONFERENCJA - „Zaburzenia psychiczne, jako kryzys i wyzwanie dla środowiska”.

20 kwietnia ramach projektu „Marzenia łączą pokolenia”, dofinansowanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  korzystającego z programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”-edycja 2018r., w siedzibie ŚDS odbyła się Konferencja Środowiskowego Domu Samopomocy pt. „Zaburzenia psychiczne, jako kryzys i wyzwanie dla środowiska”.
Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele oświaty, służby zdrowia, służby społeczne działające na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście jak i sąsiednich gminach.
Celem konferencji było uwrażliwienie lokalnej społeczności i podniesienie świadomości na problem zaburzeń psychicznych oraz upowszechnienie wiedzy na temat różnych form wsparcia środowiskowego.
Konferencje rozpoczęła Pani Beata Kotlicka, zastępca dyrektora ds. pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.
    Następnie odbyły się warsztaty terapeutyczne, podczas których głos zabierali:
Adrian Stojecki, psycholog, kierownik Specjalistycznego Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień „ProMental” w Radomsku z wykładem „Różne spojrzenia na psyche" – stereotypy a rzeczywistość, cierpienie psychiczne – między zdrowiem a chorobą, Mariola Mirowska, kierownik Zakładu Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego Akademii  im Jana Długosza w Częstochowie z prelekcją „Pracownik socjalny w roli Case Managera w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi”,
Iwona Wojnowska, psychoterapeuta z Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji „PoMoc” w Radomsku z tematem „Samobójstwo – ucieczka przed światem czy wołanie o pomoc?”, Bartłomiej Jędrzejczyk, lekarz psychiatra z NZOZ „Cogito” Radomsku, przedstawił specyfikę zaburzeń psychicznych i ich konsekwencję w życiu człowieka i jego rodziny, Monika Matuszczyk-Piotrowska z NZOZ „Cogito” w Radomsku wystąpiła z tematem dbania o higienę psychiczną w codziennym funkcjonowaniu.