Wizyty
Dziś: 8Wszystkie: 247084

Trening funkcjonowania w życiu codziennym

Nasza oferta » Trening funkcjonowania w życiu codziennym

- przygotowywanie posiłków w pracowni kulinarnej
- nabywanie umiejętności obsługiwania urządzeń AGD
- zdobywanie umiejętności podstawowego, poprawnego nakrywania do stołu
- zdobywanie umiejętności podstawowego, poprawnego posługiwania się sztućcami

Zaradność życiową i funkcjonowanie w codziennym życiu;
- dbanie o higienę osobistą
- dbanie o wygląd zewnętrzny
- dbanie o czystość i porządek we własnym mieszkaniu
- wyrabianie nawyku szanowania cudzej własności

Trening ten:
- uczy celowości działania ekonomicznego wykorzystania czasu
- uczy podejmowania odpowiedzialności za wykonywaną pracę
- wzmaga świadomość motywów własnych działań i zachowań
- stymuluje wzajemną pomoc w realizacji wspólnych zadań
- uczy dyscypliny
- uczy spełniać w swoim zachowaniu oczekiwań innych i 
  przystosowania swoich zachowań do postępowania innych
- podnoszenie poczucia własnej wartości