Wizyty
Dziś: 9Wszystkie: 247085

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

Nasza oferta » Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

Zaspakajanie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestnictwa, bycia rozumianym i docenianym.

Codzienne spotkania w grupie, podczas zajęć uczą:
- nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych
- aktywności i odpowiedzialności
- motywowania do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości
- kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie
  na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności