Wizyty
Dziś: 10Wszystkie: 262526

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku jest formą wsparcia dla osób cierpiących na zaburzenia psychicznie oraz niepełnosprawność intelektualną. Głównym celem organizowania tej formy pomocy jest podniesienie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom, które z powodu choroby mają poważne trudności w życiu codziennym. Polega to przede wszystkim na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Oparcie to w szczególności dotyczy  partnerskiej rady i pomocy w sprawach związanych ze współżyciem społecznym, gospodarowaniem pieniędzmi, załatwieniem spraw poza domem, wykonywaniem różnych zajęć i prac, aktywnym spędzaniem czasu wolnego,  motywowaniem do pracy przez wykorzystanie posiadanych umiejętności, utrzymaniem kontaktów z rodziną i przyjaciółmi.

Zajęcia w ŚDS odbywają się od poniedziałku do piątku;
w godzinach: od 9.00 do15.00.

Celem działalności naszego ŚDS-u jest

  • pomoc uczestnikom w oderwaniu się od izolacji społecznej,
  • zdobywanie umiejętności komunikowania się ze społeczeństwem,
  • rozwijanie prawidłowych kontaktów międzyludzkich w środowisku rodzinnym i pozarodzinnym,
  • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennych czynnościach życiowych.

Przychodząc do nas zawsze masz do dyspozycji:

  • terapię zajęciową;
  • rehabilitację ruchową;
  • bezpieczeństwo, poczucie wspólnoty;
  • jeden posiłek dziennie;
  • poradnictwo psychologiczne;
  • konsultacje lekarskie;