Wizyty
Dziś: 14Wszystkie: 247090

Poradnictwo psychologiczne

Nasza oferta »  Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne obejmuje:
 
- ocenę stanu psychicznego
- terapię indywidualną
- terapię podtrzymującą
- trening zachowań
- psychoedukację
- rehabilitację społeczną
- psychoterapię indywidualną wynikającą z indywidualnego planu terapii każdego użytkownika

Konstruowanie i wdrażanie indywidualnych planów terapeutycznych jest najważniejszym elementem prowadzenia rehabilitacji w szerokim tego słowa znaczeniu.